I vår studio finns otaliga möjligheter. Här har vi gjort allt från utbildningsfilmer till applikationsfilmer och live sända evenemang som gick rakt ut på sociala medier. VI har möjlighet att göra avancerade produktfilmer tacklare vår robotiserade kamera rigg.  
Back to Top